Кримінальні справи

Захист прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Кримінальним процесуальним кодексом України захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження покладено на захисника. Захисником у кримінальному провадженні може бути лише адвокат. Адвокати компанії захистять клієнтів на всіх стадіях кримінального провадження у наступних категоріях справ:
— злочини в сфері службової діяльності;
— злочини в сфері господарської діяльності;
— злочини проти життя і здоров’я особи;
— злочини проти власності;
— злочини в сфері обігу наркотичних засобів;
— злочини проти волі, честі та гідності особи;
— злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав громадян;
— злочини проти безпеки виробництва;
— злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.