Справи, що розглядаються в порядку Кодексу адміністративного судочинства

Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб (громадян), прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій (оскарження дій та рішень органів державної влади, правоохоронних, контролю, місцевого самоврядування).