Господарські справи

Захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності. Юристи компанії приймуть участь у:
— справах у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів;
— справах про банкрутство;
— справах за заявами органів Антимонопольного комітету України;
— справах, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами).