9Сен/15Off

Позов про аліменти на утримання дітей

Назад

До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, Особа_1 – позивач, та відповідач – Особа_2 перебуваємо у шлюбі з 25 червня 2003 року.

Від шлюбу маємо сина — Особу_, «__»_______ року народження.

На даний час позивач пішов із сім’ї, проживає окремо. Дитина проживає разом зі мною.

Особа_2 жодної матеріальної допомоги на утримання дитини не надає. Оскільки добровільно про сплату аліментів домовитися не вдалося, я змушена звертатися до суду, прохаючи задовольнити позов та стягнути з відповідача аліменти у розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробітку, але не менше 30 % від прожиткового мінімуму у місяць для дитини відповідного віку.

Згідно з вимогами ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів судом враховується стан здоров’я та матеріальне становище дитини, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів.

При визначенні розміру аліментів суд враховує вимоги щодо мінімального розміру аліментів, який не може бути менший ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, що передбачено ч.2 ст. 182 СК України.

Враховуючи те, що відповідач зобов’язаний утримувати дитину до досягнення нею повноліття, але добровільно матеріальної допомоги на утримання сина він не надає, вважаю свої позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 180, 182 СК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1. Стягувати щомісячно із Особи_2, «__»_________ року народження, уродженого у м._________, на мою користь, аліменти на утримання неповнолітньої дитини – Особи_3, «__» ________ року народження, у розмірі 1/4 частини від усіх видів його заробітку, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи стягнення з 16 березня 2009 року і до досягнення дитиною повноліття.

2. Стягнути з Особи_2 судовий збір у сумі ____ грн.

3. Рішення суду у частині стягнення аліментів за один місяць допустити до негайного виконання.

Додаток:

Копія свідоцтва про укладення шлюбу;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Довідка-характеристика на дитину із ЗОШ №___ від «__»______ року;

Довідка про доходи позивача;

Копія позовної заяви та додатків для направлення відповідачу

Дата                   Підпис