11Сен/15Off

Позов про Розірвання Договору

Назад

Господарський суд ________________ області

адреса______________________.

Позивач: Колективне підприємство

__________________________________

36014, м.Полтава, вул.

Код ЄДРПОУ _________.

Відповідач: Приватний Підприємець

________________________________

м. Полтава, вул.

____________

Ціна позову: 40 000 ( сорок тисяч ) грн. 00 коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору

Між приватним підприємцем _____________________ серія паспорту КН ________ виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 26 грудня 1996 року, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності № _______ від _________2006 р., іменований в договорі як “Виконавець”, з одного боку і КП _____________________ в особі _____________________, що діє на підставі ухвали Господарського суду Полтавської області від______________, по справі № _________ та Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” іменований в договорі “Замовник” з другого боку, був укладений Договір на виконання робіт №1, від 28 березня 2014 р.

Згідно ст. 837 ЦК України визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Предметом договору визначено, що Виконавець зобов’язується виконати будівництво мереж водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. _____________, а також самостійно здати водопровід та каналізацію в експлуатацію.

У Договорі зазначено, що сума договору складає: _____________________грн. 00 коп., і до початку робіт замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50% від загальної вартості робіт, що складає: _____________________. 00 коп. Замовником 03.04.2014 р., був сплачений аванс за будівництво мереж водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. _____________________у розмірі _____________________. 00 коп, а також 09.04.2014 р. була здійсненна ще одна оплата у розмірі _____________________ грн. 00 коп., що підтверджується квитанціями від 03.04.2014 р., та 09.04.2014 р.

ПП _____________________ була виконана робота по будівництву мереж водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. _____________________ не належним чином, та виявлені певні недоліки, що підтверджується актом обстеження КП “_____________”, а також не додержання ним п.1.3 Договору на виконання робіт № 1 від ___________ 2014 р., в якому зазначено, що “Виконавець” повинен самостійно здати водопровід та каналізацію в експлуатацію. Виконавець ухиляється від виконання умов договору на протязі вже двох років, чим залишає чотирнадцять сімей у житловому будинку по вул. _____________________ без водопостачання.

Згідно ч. 2 ст. 852 ЦК України, за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, а також ч.3 ст. 858 ЦК України вказує на те, що якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними, та такими, що не можуть бути усуненні, або не були усуненні у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 1, 2, 54, 55 ГПК України, ст.ст. 651, 837, 852, 857, 858 ЦК України –

ПРОШУ:

 1. Прийняти позовну заява до розгляду.

 2. Розірвати Договір на виконання робіт № 1 від ___________________ 2014 р., між ПП _____________________ ( адреса: м. Полтава вул. _____________________інд. Код _____________________), та КП “_____________________” ( адреса: м. Полтава, вул. _____________________, код _____________________ ).

 3. Стягнути з Відповідача суму у розмірі _____________________ грн. 00 коп. на користь Позивача.

 4. Відшкодувати заявнику за рахунок боржника витрати по сплаті судового збору.

ДОДАТОК:

 1. Копія заяви з додатками.

 2. Копія довідки ЄДРПОУ.

 3. Копія ухвали Господарського суду Полтавської області від _____________________.

 4. Копія Договору на виконання робіт № 1, від ______________ 2014 р.

 5. Копія квитанцій по розрахункам за обладнання та виконанні роботи.

 6. Копія Акта обстеження водопровідних та каналізаційних мереж житлового будинку за адресою: вул. _____________________.

 7. Квитанція про сплату судового збору.

 8. Претензія від 21.12.2014 р. до ПП _____________________.

«____»_____________2015р підпис П.І.Б