11Сен/15Off

Позов про Визнання Загальних Зборів Недійсними

Назад

 

  До Господарського суду
  Позивач________,Паспорт серії ________ІПН ________Адреса реєстрації: ________Фактична адреса: ________Тел. 093 307 8474

 

  ВідповідачТовариство з обмеженою відповідальністю “________”,Код за ЄДРПОУ: ________,Адреса: ________Рр не відомийТел. ________Інші засоби зв’язку невідомі

 

  Третя особа що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ПозивачаРеєстраційна служба Полтавського міського управління юстиції, Код за ЄДРПОУ: ________Адреса: ________Рр. не відомий,Тел. ________Інші засоби зв’язку не відомі

 

Позовна заява

про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю

«________» від ________ року

________ року Позивач, відповідно до законодавства України, виступив співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «________» (надалі «Відповідач» або «Товариство»), вклавши в статутний фонд Товариства ________гривень, що складало ________відсотки від загального статутного фонду при заснуванні. Іншими засновниками Товариства виступили громадяни України ________та ________, які вклали в статутний фонд ТОВ «________»________гривень та ________гривень, що складало відповідно ________% та ________% в статутному фонді Товариства. Метою заснування Товариства було ________.

________року Позивач дізнався що ________року відбулися загальні збори учасників Товариства (надалі «Збори»), за участю двох інших учасників: ________та ________, на яких були прийняті рішення про:

1. виключення Позивача зі складу учасників Товариства;

2. повернення грошового внеску Позивачу у зв’язку з виключенням;

3. внесення грошових коштів до статутного капіталу Відповідача у зв’язку з виключенням Позивача, та

4. затвердження нової редакції статуту Відповідача, у зв’язку з виключенням Позивача,

Зазначені рішення були оформлені протоколом №________ загальних зборів учасників Товариства від ________року, після чого було здійснено державну реєстрацією нової редакції статуту.

Підставою для виключення, відповідно до вищезазначеного протоколу, стало «перешкоджання Позивачем досягнення мети Товариства та невиконання ним обов’язків учасника, які випливають  у зв’язку з положеннями ________Статуту Товариства та статті 64 Закону України «про господарські товариства» (надалі «Закон»). При цьому про «систематичність порушення обов’язків учасника Товариства та перешкоджання досягненню Товариством мети» Позивача жодного разу не повідомляли з моменту заснування Товариства до моменту коли Позивач дізнався про факт виключення, а про Збори від ________року та їх порядок денний Позивач повідомлений не був, з матеріалами щодо питань порядку денного ознайомитись не міг та на зазначених зборах участі не приймав.

Проведені Збори від ________року, на яких було прийняте рішення щодо виключення Позивача з числа учасників Товариства, та відповідне рішення про виключення згідно протоколу №________ від ________року загальних зборів учасників товариства, а також всі інші рішення протоколу, Позивач вважає незаконними з наступних причин:

Відповідно до ст..58 Закону вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Виключно до компетенції загальних зборів учасників товариства належить вирішення питання щодо виключення учасника товариства (ст..59 Закону).

Статтею 61 зазначеного Закону передбачено, що про проведення загальних зборів учасників товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням дати і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення має бути зроблене не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів, при цьому учасникам товариства не пізніше ніж за 7 днів до скликання зборів повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

З моменту реєстрації Товариства до моменту проведення Зборів Позивач був повноправним учасником Товариства, тобто на нього поширювалися всі права учасника на ознайомлення з документами про проведення загальних зборів та обов’язки Товариства щодо повідомлення учасника, зазначені ст..61 Закону, відповідно до чого під час проведення Зборів було грубо порушено права Позивача як учасника Товариства, та порядок скликання зборів, оскільки в порушення вимог статті 61 Закону України «про господарські товариства» Позивача не було повідомлено про проведення загальних зборів учасників Товариства, не було повідомлено про порядок денний вказаних зборів та не було надано можливості ознайомитися з документами, винесеними до порядку денного збору.

При цьому, відповідно до п.19 та 21 постанови Пленуму Верховного суду України від 24.12.2008 року №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» при порушенні рішенням загальних зборів прав та законних інтересів учасника, та у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої ст.. 61 Закону, таке рішення може бути визнане в судовому порядку недійсним.

Окрім того рішення загальних зборів щодо виключення / примусового виходу Позивача з числа учасників Товариства через «перешкоджання Позивачем досягнення мети Товариства та невиконання ним обов’язків учасника, які випливають  у зв’язку з положеннями 17.7 Статуту Товариства та статті 64 Закону України «про господарські товариства» Позивач вважає необґрунтованим та протизаконним через наступне:

Законодавством України, в тому числі положеннями ст..64 Закону, не передбачено «примусового виходу» учасника з числа учасників товариства з обмеженою відповідальністю, за ініціативою господарського товариства і без участі учасника що виходить, а передбачена можливість виключення учасника.

При цьому, в п.3.10 рекомендацій президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28.12.2007 №04-5/14 зазначено, що у рішенні про виключення учасників з господарського товариства повинні бути обґрунтовані причини такого виключення та зазначено, які саме факти невиконання статутних обов’язків стали підставою виключення з товариства, в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства його обов’язків, якими саме діями (бездіяльністю) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. Відсутність відповідних відомостей у рішенні про виключення учасника з товариства може бути підставою визнання такого рішення недійсним.

При цьому Позивач з моменту заснування Товариства до дня виключення його зі складу учасників жодного разу не порушував свої обов’язки як учасника Товариства і ніякими своїми діями не перешкоджав досягненню мети Товариства, так як був зацікавлений в результатах господарської діяльності ТОВ «________». Окрім того в протоколі №________ загальних зборів учасників Товариства від ________року не вказуються жодні факти невиконання та порушення Позивачем статутних обов’язків, так саме як і факти перешкоджання меті Товариства, а положення ст..64 Закону та ст.. ________статуту, посилання на які містяться у вищевказаному протоколі не визначають жодних обов’язків для учасника Товариства, які нібито порушив Позивач, за що його було виключено, а лише зазначають що «учасника Товариства який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки або перешкоджає досягненню цілей товариства може бути виключено з товариства на основі рішення за яке проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів».

Відповідно до вищезазначеного, Збори Товариства від ________року, на яких було прийнято рішення про виключення Позивача зі складу учасників Товариства, були проведені з недотриманням процедури скликання загальних зборів, встановленої статтями 61 Закону України «Про господарські товариства», при проведені зазначених зборів були грубо порушені права та законні інтереси Позивача як учасника Товариства, при цьому рішення про виключення були прийняті протизаконно оскільки не існує жодних зафіксованих підтверджень систематичного невиконання Позивачем своїх обов’язків як учасника Товариства та перешкоджання Позивачем досягненню Товариство  його цілей.

Приймаючі до уваги вищезазначене, керуючись п.5 ст..98 Цивільного кодексу України, ст..60, 61 Закону України «Про господарські товариства», ст..1, 12, 32, 33, 49, 54, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу, п.6.2.5 роз’яснення №02-5/35 Президії Вищого господарського суду від 26 січня 2000 року, п. 3.10 Рекомендацій №04-5/14 президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007, п.6, 19, 21 постанови №13 Пленуму Верховного суду України від 24.12.2008 року,

ПРОШУ:

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду;

 2. Витребувати у ________ Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції належним чином завірену копію статуту ТОВ «________», затвердженого протоколом №________ від ________ року;

 3. Витребувати у ________ Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції належним чином завірену копію протоколу №________ загальних зборів учасників ТОВ «________» від ________ року;

 4. Визнати недійсними всі рішення загальних зборів ТОВ «________», оформлені протоколом №________ від ________року;

 5. Зобов’язати ________ Реєстраційну службу Полтавського міського управління юстиції скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, здійснену на підставі протоколу №________ від ________року;

 6. Покласти судові витрати на Відповідача.

Додатки:

 1. Копія паспорту Позивача;

 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Позивачу;

 3. Копія свідоцтва про реєстрацію Відповідача;

 4. Копія довідки ________про включення Відповідача до ЄДРПОУ;

 5. Оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно Відповідача;

 6. Копія довідки платника податків 4ОПП Відповідача;

 7. Оригінали квитанцій про сплату судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру;

 8. Оригінал опису вкладення у цінний лист про відправлення позовної заяви Відповідачу з штампом поштового відділення;

 9. Оригінал фіскального чеку поштового відділення про відправлення позовної заяви Відповідачу;

 10. Оригінал опису вкладення у цінний лист про відправлення позовної заяви Третій особі з штампом поштового відділення;

 11. Оригінал фіскального чеку поштового відділення про відправлення позовної заяви Третій особі;

 12. Копія довіреності на представників Позивача.

Дата підпис ПІБ