9Сен/15Off

Скарга на дії слідчого

Назад

Слідчому судді Октябрського районного суду

м. Полтави Полтавської області

Захисника, адвоката ОСОБА_2, м. Полтава, вул. ____,

в інтересах ОСОБА_1 підозрюваного у кримінальному провадженні № __________ за ч. 3 ст. 368 КК України

С К А Р Г А

на бездіяльність старшого слідчого, слідчого відділу прокуратури Полтавської області в кримінальному провадженні № ______________

Старшим слідчим СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № _________ за підозрою мого підзахисного ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 368 КК України.

______ 2015 року старшому слідчому ОСОБА_3 мною було заявлене письмове клопотання про ознайомлення мене з результатами відеофіксації проведеної під час обшуку та огляду від ________2014 року в порядку ст. 221 КПК України. Про отримання ним цього документу свідчать власноручні позначення ОСОБА_3 про отримання, дата отримання, його посада та підпис, виконані на моєму примірнику клопотання (додаток № 1 – ксерокопія клопотання).

Відповідь на клопотання я просив надати мені на ручно.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту про виконання будь яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання.

З часу отримання слідчим клопотання і по дату направлення скарги до суду – пройшло 7 днів, а відповіді на клопотання я не отримав і до сих пір. За цей період я 2 рази зі своїм підзахисним ОСОБА_1 перебували у слідчого ОСОБА_3 при проведенні допитів підзахисного, а саме: __.02.2015 року та __.02.2015 року, тому підстав вважати неможливим вручити мені відповіді на ручно– не існує.

Відповідно до ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України захисником на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Таким чином, своєю бездіяльністю старший слідчий ОСОБА_3 порушив вимоги ч.1-2 ст. 220 КПК України щодо строку розгляду клопотання сторони захисту та права особи бути поінформованим про результати розгляду свого клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 303, ст. 307 КПК України,-

П Р О Ш У :

  1. Зобов’язати старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 розглянути клопотання захисника ОСОБА_2 від _____2015 року про ознайомлення з результатами відеофіксації проведеної під час огляду та обшуку від _____2014 року в кримінальному провадженні № _______________.

  1. Зобов’язати старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 повідомити захисника ОСОБА_2 належним чином про результати розгляду даного клопотання.

Додатки:

1. Примірник даної скарги.

2. Ксерокопія клопотання захисника від _________2015 року на 1 арк.

3.Ксерокопія повістки ОСОБА_1 до слідчого на _________2015 року на 1 арк.

4. Ксерокопія повістки ОСОБА_1 до слідчого на _________2015 року на 1 арк.

Захисник, адвокат / ОСОБА_2/