Трудові справи

Захист працівників та роботодавців у сфері трудових відносин, зокрема: право на працю, відпочинок та відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, тощо. Юристи компанії нададуть наступні послуги:
— консультування роботодавців і працівників щодо застосування трудового законодавства;
— повний юридичний супровід підприємств з питань врегулювання та оформлення трудових відносин з окремими співробітниками та трудовими колективами;
— складання та супровід укладення, зміни та розірвання трудових і колективних угод;
— розробка наказів та інших документів юридичних осіб (правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадових інструкцій, штатних розкладів та ін.).